Internat

Zawsze dla Was

Nasz Internat stanowi integralną część Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
w Suwałkach.Wychowankowie mieszkają w 2 osobowych pokojach z łazienką. 
Do dyspozycji pozostają świetlice, pracownia komputerowa z dostępem do internetu
i pomieszczenie kuchenne, gdzie można przygotowywać własne posiłki. Istnieje również możliwość korzystania z boiska sportowego, biblioteki szkolnej, 
siłowni i sali gimnastycznej.
W naszym Internacie panuje przyjazna atmosfera, wśród wychowanków zawiązują się znajomości trwające wiele lat. Organizujemy wiele imprez i zajęć pozalekcyjnych.